Testing advanced Django apps

Abstract (polish, contact me for [en] version)

Z tak piękną dokumentacją, jaką ma Django wydaje się być niemożliwym aby nie zrozumieć jakim prostym zadaniem jest pisanie testów. Niestety od zrozumienia jak one działają do umiejętności testowania złożonej aplikacji droga jeszcze bardzo długa, a tym gorzej dla nas, że także kręta, z urwiskami po obu stronach.

Na prezentacji dowiesz się rzeczy, których nie znajdziesz na StackOverflow, ani w tutorialach, doświadczeń zbieranych latami na różnych platformach i w różnych językach, wiedzy, którą zbiera się na dnie urwiska po solidnym upadku.